Bestyrelse

Legatets adresse: Rødding Skole, Rytterdam 9, 6630 Rødding

Ester og Laust Kristian Torps legat

§ 6.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

 

§ 6.3. Som fondens første bestyrelse er valgt: nedenstående.

 

§ 6.4. Bestyrelsen godkender legatansøgningerne.

 

Bestyrelsen

 

 

Repræsentanter for

Rødding Skole

Elsebeth Kristensen

Skoleleder på Rødding Skole

 

Esbjergvej 121

6670 Holsted

tlf. 79965840

mobil. 21370877

 

ekr@vejen.dk

Louise Frydenløv

Lærer på Rødding Skole

 

Galgetoften 53

6630 Rødding

mobil. 22912100

 

 

loui875@vejenskoler.dk

Repræsentanter for

Rødding Gymnastikforening.

Vibecke Reese Moos

 

 

Præsteløkke 5

6630 Rødding

tlf. 21782529

 

 

vibecke@rnet.dk

Ester Torp

 

 

Højskolelunden 3F

6630 Rødding

tlf. 75398382

mobil. 40385987

 

est@rnet.dk

Udpeget af kommunalbestyrelsen

Sten Thygesen

 

 

Rødding Birkevej 11 B

6630 Rødding

tlf. 40907711

 

 

stth@vejen.dk