Betingelser for ansøgning

Legatets adresse: Rødding Skole, Rytterdam 9, 6630 Rødding

Ester og Laust Kristian Torps legat

Betingelser

 

Målgruppen for legatmodtagelse er tidligere skoleelever, der har modtaget undervisning i Rødding skoledistrikt.

 

Det er generelt med henblik på at virke som gymnastikinstruktør i lokale foreninger, at der kan ydes tilskud til instruktøruddannelser. 1/3 af den årlige legatuddeling foretages til denne gruppe.

 

2/3 af den årlige legatuddeling er forbeholdt elever fra Rødding skoledistrikt, der søger om tilskud til højskoleophold i Norden incl. Danmark.