Uddelingstidspunkter

Legatets adresse: Rødding Skole, Rytterdam 9, 6630 Rødding

Ester og Laust Kristian Torps legat

§ 5 Uddelinger:

 

 

5.1. Uddelinger fra legatet skal tilstræbes fordelt med 1/3 til elver, der søger uddannelse

inden for gymnastikken og 2/3, der søger højskoleophold.

 

 

5.2. Uddelinger, der ydes, skal ikke træde i stedet for andre tilskud fra det offentlige, men

supplere disse.

 

 

5.3. Uddelinger skal ske henholdsvis d. 1. juli og den 24. september, og fonden

annoncerer hvert år i maj måned og august måned i et eller flere lokal annonce- og

dagblade. Ansøgninger indleveres til fondens adresse.

 

 

Ansøgninger skal indsendes senest 15. maj eller 15. august for at komme i betragtning ved legatuddelingen.

 

Såfremt du ikke har modtaget besked senest 14 dage efter uddelingen den 1. juli eller 24. september er din ansøgning ikke imødekommet ved uddelingen.

 

Ansøgninger behandles løbende og i den rækkefølge de modtages.