Betingelser for ansøgning

Betingelser


Målgruppen for legatmodtagelse er tidligere skoleelever, der har modtaget undervisning i Rødding skoledistrikt.


Det er generelt med henblik på at virke som gymnastikinstruktør i lokale foreninger, at der kan ydes tilskud til instruktøruddannelser. 1/3 af den årlige legatuddeling foretages til denne gruppe.


2/3 af den årlige legatuddeling er forbeholdt elever fra Rødding skoledistrikt, der søger om tilskud til højskoleophold i Norden incl. Danmark.